Các dịch vụ về Doanh nghiệp
 1. Về loại hình doanh nghiệp: Có nhiều loại hình DN khác nhau
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty TNHH 1 TV(Quý khách hàng đã lựa chọn)
 • Công ty TNHH 2 TV
 • Công ty Cổ phần Công ty hợp danh
 • Hộ kinh doanh cá thể
 1. Tên công ty:

Quý khách có thể đặt tên công ty theo ý mình muốn (không vi phạm quy định Luật doanh nghiệp về tên doanh nghiệp) -> Asialaw sẽ kiểm tra tên công ty cho Quý khách trước khi gửi hồ sơ lên Sở KHDT để tránh bị trùng tên.

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Không được đặt trụ sở chính ở chung cư/ tòa nhà không có chức năng cho thuê sử dụng làm văn phòng (Trường hợp đặt trụ sở tại toà nhà có chức năng cho thuê sử dụng làm văn phòng cần cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp  + sở hữu hợp pháp của toà nhà)

 1. Ngành nghề:
 • Quý khách hàng có quyền đăng ký các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm.
 1. Về chủ sở hữu công ty/Người đại diện theo pháp luật:
 • Không phải là cán bộ, công chức, viên chức (trừ trường hợp quy định riêng)
 • Không phải là chủ của Doanh nghiệp tư nhân, chủ Hộ kinh doanh cá thể.
 • Không vi phạm quy định Điều 18 Luật DN 2014;
 1. Về thành viên/cổ đông công ty:

Không vi phạm quy định Điều 18 Luật DN 2014;

Trên đây là nội dung cơ bản cần lưu ý trước khi thành lập DN. Có vấn đề gì chưa rõ, cần trao đổi thêm. Quý khách hàng vui lòng liên hệ lại cho chúng tôi.

Điện thoại: 043.927.5858/0984.060.007