Chuyên viên CAO VĂN CÔNG

 

Ông Cao Văn Công

Chuyên viên cao cấp

  : 02422129687

 : 098.348.9229

P.101, Số 127 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

 Lĩnh vực hành nghề: Ông Cao Văn Công là chuyên viên trong một số lĩnh vực:

  • Tranh Tụng Dân sự, Hình sự, Hành chính
  • Tư vấn pháp luật Đất đai
  • Tư vấn pháp luật Lao động
  • Tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình

Trình độ:

  •   Cử nhân Luật học – Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội