Chuyên viên ĐOÀN MINH THẮNG

Chuyên viên- Đoàn Minh Thắng

Ông Đoàn Minh Thắng

Chuyên viên cao cấp

  : contact@asialaw.com.vn

  : 0961335336

Tầng 15, Machinco Building, 444 đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 

 Lĩnh vực hành nghề: Ông Đoàn Minh Thắng là chuyên viên trong một số lĩnh vực:

  • Tranh Tụng Dân sự, Hình sự, Hành chính
  • Tư vấn pháp luật Đất đai
  • Tư vấn pháp luật Lao động
  • Tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình

Trình độ:

  •   Cử nhân Luật học - Đại học Luật Hà Nội