Chuyên viên PHẠM THANH LOAN

 

Chuyên viên- Phạm Thị Thanh Loan 

Bà Phạm Thanh Loan

Chuyên viên cao cấp

  : hanhchinhdoanhnghiep@asialaw.com.vn

  : 0987 215 812

P101- đường 127 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội


 

 Lĩnh vực hành nghề: Bà Phạm Thanh Loan là chuyên viên trong một số lĩnh vực:

  • Tranh Tụng Dân sự, Hình sự, Hành chính
  • Tư vấn pháp luật Đất đai
  • Tư vấn pháp luật Lao động
  • Tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình

Trình độ:

  •   Cử nhân Luật học - Đại học Luật Hà Nội