Công chứng - Chứng thực
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUỐC OAI 
Địa chỉ trụ sở: thôn 1, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ giao dịch: Số 2 đường Ven Hồ, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: +84 4 3394 1555   -  0983 396096 (CCV. Trương Ngọc Tuấn) 
Hân hạnh phục vụ quý khách với những dịch vụ:
1. Thực hiện hoạt động công chứng trong các lĩnh vực:
- Công chứng hợp đồng, mua, bán, chuyển nhượng, tặng cho và những giao dịch khác liên quan đến tài sản là bất động sản: nhà ở, căn hộ, nhà xưởng, nhà kho, khách sạn, Quyền sử dụng đất...
- Công chứng hợp đồng mua, bán, tặng cho và những giao dịch liên quan đến tài sản là động sản: xe mô tô, xe ô tô, tàu thuyền…
- Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản của các tổ chức và cá nhân.
- Công chứng hợp đồng vay, mượn, thuê tài sản của các tổ chức và cá nhân.
- Công chứng hợp đồng tặng, cho tài sản của các tổ chức và cá nhân.
- Công chứng hợp đồng uỷ quyền của các tổ chức và cá nhân.
- Công chứng di chúc.
- Công chứng thoả thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng, tài sản của các thành viên công ty.
- Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản.
- Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch của các tổ chức và cá nhân.
- Công chứng văn bản cam kết về tài sản
- Công chứng hợp đồng, giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện công chứng.
2.  Cấp bản sao hợp đồng được lưu trữ tại Văn phòng Công chứng Quốc Oai
3. Chứng thực