Giảm lệ phí cấp hộ chiếu và 35 khoản phí, lệ phí khác

Giảm lệ phí cấp hộ chiếu và 35 khoản phí, lệ phí khác

Ngày 29/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó, phí cấp hộ chiếu và 35 khoản phí, lệ phí khác.
       Theo đó, ngày 01/7/2023, giảm 20% mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB. Đồng thời, giảm từ 10% - 50% mức thu đối với 35 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đơn cử như:
         - Lệ phí cấp căn cước công dân;
         - Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường;
        - Lệ phí cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng chi tổ chức; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng cho cá nhân;
         - Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
         - Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở); Phí thẩm định dự toán xây dựng;
         - Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;
         - Phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện;
         - Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn;
         - Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán;
         - Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự;
         - Phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
         - Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy;…
Lưu ý: Thời gian thực hiện giảm 10 – 50% lệ phí, phí nêu trên là từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (Thông tư 44/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.)
         Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

          Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến Thông tư 44/2023/TT-BTC mà Asialaw đem đến cho quý đọc giả. Nếu còn thắc mắc nào liên quan đến nội dung nêu trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email: tuvan.asialaw@gmail.com / luatchaua.asialaw@gmail.com. Trân trọng./.

 

Nguồn: sưu tầm.