Hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải

HƯỚNG DẪN GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THÔNG TIN DUYÊN HẢI 

Ngày 07/12/2022, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 31/2022/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí NSNN từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng.

Theo đó, giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải được xác định bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ, có lợi nhuận phù hợp để hoàn thành một đơn vị khối lượng dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải trong năm trên cơ sở hệ thống định mức KT-KT do các cơ quan có thẩm quyền ban hành và các quy định khác có liên quan.

Trong đó, kết cấu giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải bao gồm:

(1) Chi phí trực tiếp:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp;

- Chi phí nhân công trực tiếp;

- Chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp;

- Chi phí sửa chữa tài sản cố định trực tiếp;

- Chi phí trực tiếp khác.

(2) Chi phí chung;

(3) Lợi nhuận dự kiến (Giá dịch vụ sự nghiệp công trước thuế);

(4) Thuế giá trị gia tăng (Giá dịch vụ sự nghiệp công sau thuế).

Thông tư 31/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/02/2023 và áp dụng từ năm tài chính 2023.

    Trên đây là toàn bộ kiến thức pháp luật liên quan đến Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số, mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với Asialaw thông qua địa chỉ: P101, số 127 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc số điện thoại: 024.2212.9687 hoặc 0987.0101.87.

     Trân trọng./.

 

Nguồn: sưu tầm.