Hương lương hưu khi định cư ở nước ngoài

Chúng tôi nhận được câu hỏi từ Văn phòng tư vấn báo pháp luật hỏi về việc  khi người lãnh lương hưu khi định cư ở nước ngoài muốn lãnh tiền một lần thì tính thế nào và thủ tục ra sao?  

Về câu hỏi này Asialaw có ý kiến như sau:

Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì không có quy định về việc người lãnh lương hưu khi định cư ở nước  ngoài lãnh tiền một lần. Mà thông qua cơ chế ủy quyền lĩnh thay theo các quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012

Theo  Luật BHXH  năm 2014 , có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016, tại Điều 65 đã có quy định: Người đang hưởng lương hưu hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.


Mức trợ cấp một lần được tính theo thời gian đã đóngBHXH, trong đó mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng; mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được tính bằng 2 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần gồm:


- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần của NLĐ;


- Bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau:


+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;


+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;


+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Thân ái

Luât sư  Nguyễn Hoài Sơn:

Công ty Luật TNHH Châu Á

Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật