Luật sư ĐỖ MINH TUẤN

 

Ông Đỗ Minh Tuấn

Tiến sỹ 

  :  tuan.do@asialaw.com.vn

  : (+84) 2422129687

  : (+84)985 690 007

P101, số 127 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,thành phố Hà Nội

 

Thành viên:

 
 • Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Hội tư vấn thuế Việt Nam
 • Ban hỗ trợ kỹ thuật – Hội đồng tư vấn các vụ kiện Thương mại quốc tế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Lĩnh vực hành nghề:

 • Đầu tư nước ngoài
 • Tài chính
 • Mua bán – sáp nhập doanh nghiệp
 • Thương mại
 • Lao động
 • Thuế

Trình độ:

 • Cử nhân Luật học - Đại học Luật Hà Nội
 • Tiến sỹ Luật học - Đại học Luật Hà Nội

Một số khách hàng tiêu biểu gần đây:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Hiện đại (Modern Food)

 • Hitachi Plant Technologies., Ltd

 • Naigai Nitto

 • Cometco

 • EEI., Inc, VHR

 • Tổ chức phi Chính phủ Tinh thần Doanh nghiệp (Spirit of Enterprise)

 • Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Rau quả Hải Phòng, Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.

 • Công ty TNHH NCI (Vietnam)

 • Công ty Korea Power Engineering (KOPEC)

 • Công ty TNHH Giám định và Tư vấn kỹ thuật (RACO) …