Luật Sư LÊ NGỌC HẰNG

 

Bà Lê Ngọc Hằng

Luật sư

 : trangtung.asialaw@gmail.com

  :(+84) 24.2212.9687

  :  

Địa chỉ: P101- đường 127 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội

 

Thành viên:

 
  • Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề:

  • Tranh tụng
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn pháp lý doanh nghiệp
  • Tư vấn Thương mại
  • Tư vấn Đầu tư

Trình độ:

  • Cử nhân Luật học - Đại học Luật Hà Nội
  • Thạc sỹ Luật học - Đại học Luật Hà Nội

Một số khách hàng tiêu biểu gần đây:

(đang cập nhật)