Luật sư NGUYỄN HOÀI SƠN

 

Ông Nguyễn Hoài Sơn

Luật sư điều hành

  :  son.nguyen@asialaw.com.vn

  : 024 2212987

  : 0987 010 187 

P101, số 127, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

Thành viên:

 
 • Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề:

 • Tranh Tụng
 • Đất đai
 • Sở hữu trí tuệ
 • Thương mại
 • Lao động
 • Thuế

Trình độ:

 • Cử nhân Luật học - Đại học Luật Hà Nội
 • Thạc sỹ Luật học - Đại học Luật Hà Nội

Một số giao dịch gần đây:

 • Công ty cổ phần nhựa y tế Mediplast
 • Công ty Cổ phần Kim khí quý Miền Trung
 • Công ty Cổ phần Cao su Power, HT Mobile, tranh chấp thành viên Công ty Hòa Thành;
 • Chuyển nhượng dự án và mua bán dự án CIT Vĩnh Phúc
 • Đàm phán chuyển nhượng nhãn hiệu và nhà máy Bánh Bách Lạc- Sài Gòn
 • Giải quyết tranh chấp tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Thanh xuân và Ngân hàng SeAbank;
 • Phối hợp với MHB - Phòng giao dịch số 7 Quốc Tử Giám tư vấn các hợp đồng tín dụng;
 • Tư vấn thương xuyên cho Công ty Châu Lan; Vietlan; Xây dựng NSN; Sơn nước Nhật bản; Công ty cổ phần Than Núi Béo; Công ty cổ phần than Đèo Nai;
 • Đàm phán giải quyết tranh chấp Công ty Hòa Thành Phú Thọ, Công ty Hồng Hà - Hà Nam...
Thành tích:
 
Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội các năm 2011, 2012, 2013, 2014