Luật sư riêng
Asialaw cung ứng dịch vụ Luật sư Riêng thường xuyên/không thường xuyên cho gia đình và cá nhân nhằm giải đáp những vấn đề pháp lý mà Qúy khách cần đến/gặp phải trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, giúp Quý khách nắm được quyền và lợi ích hợp pháp của mình đồng thời giải quyết các vấn đề đó một cách tiện lợi, an toàn và hiệu quả.
 
Các dịch vụ chính mà Asialaw cung cấp:
- Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính:
- Tư vấn việc xác lập – bảo vệ - chấm dứt quyền sở hữu tài sản 
Xác lập quyền sở hữu trong các trường hợp: theo thỏa thuận(mua bán, tặng cho, trao đổi); được thừa kế; do lao động, sản xuất, kinh doanh hợp pháp mà có; chế biến thành; tìm thấy vật bị chôn giấu, bị chìm đắm; xác lập đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên và các trường hợp khác.
Chấm dứt quyền sở hữu trong các trường hợp: chuyển giao quyền sở hữu cho người khác; Tài sản mà người khác đã được xác lập quyền sở hữu; Xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu; Tài sản bị tiêu hủy; Tài sản bị tịch thu…
Bảo vệ quyền sở hữu: đòi lại tài sản; đòi lại động sản(không phải đăng ký, phải đăng ký); yêu cầu bồi thường thiệt hại;
Những qui định khác về Quyền sở hữu(QSH): quyền đối với mốc giới ngăn cách giữa các bất dộng sản; quyền yêu cầu sửa chữa, phá dỡ bất động sản liền kề; Quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản liền kề; Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề;
- Tư vấn về Hợp đồng Dân sự: Hợp đồng mua bán tài sản; Hợp đồng trao đổi tài sản; Hợp đồng tặng cho tài sản; Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng thuê tài sản; Hợp đồng mượn tài sản; Hợp đồng gửi giữ tài sản;Hợp đồng dịch vụ, vận chuyển, gia công, ủy quyền, bảo hiểm ….;
 - Tư vấn về Bồi thường thiệt hại: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; Thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm; Thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm; Thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra; Thiệt hại do nhà cửa, công trình XD gây ra; Thiệt hại do ô tô, xe máy, phương tiện chuyên dùng, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác gây ra và các trường hợp khác
- Tư vấn về Thừa kế: Lập di chúc; Chia di sản thừa kế; Quyền thừa kế; Quyền của người quản lý di sản; Thừa kế quyền sử dụng đất; Quyền từ chối nhận di sản; Người không được quyền nhận di sản; Thời hiệu khởi kiện về thừa kế; Di sản dùng vào việc thờ cúng và các qui định khác.
- Tư vấn về chuyển quyền sử dụng đất: chuyển nhượng (mua, bán) QSDĐ; cho thuê QSDĐ; thuê lại QSDĐ; thế chấp QSDĐ; tặng cho QSDĐ; góp vốn bằng giá trị QSDĐ;
- Tư vấn về Luật Hôn nhân và gia đình: Kết hôn: Điều kiện kết hôn, trường hợp cấm kết hôn, yêu cầu hủy việc kết hôn; THỎA THUẬN CHẾ ĐỘ TÀI SẢN của vợ chồng; Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; Nuôi con nuôi, cấp dưỡng, xác định cha, mẹ, con; Ly hôn
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THAM GIA TRANH TỤNG
Giải quyết các vụ tranh chấp: Tranh chấp về đất đai; Tranh chấp về thừa kế; Tranh chấp về hợp đồng; Tranh chấp về hôn nhân gia đình; Tranh chấp về sở hữu trí tuệ; Đòi bồi thường thiệt hại; Tranh chấp về kinh doanh, thương mại; Tranh chấp về vay, bảo lãnh, thế chấp… tài sản; tranh chấp về hành chính, lao động; Xử phạt vi phạm hành chính(thuế TNDN, thuế TNCN, thuế VAT…); Yêu cầu thực hiện các quyết định hành chính; Sa thải, bồi thường thiệt hại, tai nạn lao động….
Bào chữa/bảo vệ tại phiên tòa
ĐẠI DIỆN-ỦY QUYỀN
Asialaw nhận làm đại diện theo ủy quyền cho cá nhân-hộ gia đình thực hiện những việc sau:
- Đại diện/ủy quyền giải quyết tranh chấp;
- Đại diện/ủy quyền trung gian hòa giải;
- Đại diện/ủy quyền đàm phán các giao dịch dân sự;
- Đại diện/ủy quyền giải quyết Khiếu nại, tố cáo, Khởi kiện
 
Luật sư được cử hoặc được yêu cầu riêng cho cá nhân/gia đình luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các  vấn đề pháp lý vào bất kỳ lúc nào khách hàng cần.
Khi cần gọi ngay: 0987 010 187 (LS. Nguyễn Hoài Sơn)