Nội dung và hình thức hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp từ 15/5/2024

Nội dung và hình thức hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp từ 15/5/2024

Ngày 01/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2024/NĐ-CP quy định quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp. Trong đó, nội dung và hình thức hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp được quy định như sau:

- Hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp theo quy định gồm toàn bộ hoặc một phần nội dung sau:
 
+ Tăng cường năng lực trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
 
+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.
 
+ Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật.
 
+ Cải cách tư pháp.
 
- Hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp theo quy định được thực hiện dưới các hình thức sau:
 
+ Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
 
+ Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, phi dự án.
 
+ Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.
 
- Các nội dung và hình thức hợp tác pháp luật và cải cách tư pháp không quy định trên thì thực hiện theo quy định pháp luật khác có liên quan.
 
      Trên đây là toàn bộ nội dung mà Asialaw cung cấp cho Quý đọc giả. Nếu còn mọi vấn đề nào thắc mắc, cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: P.101, số 127 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc số điện thoại: 0987.0101.87 / 024.2212.9687 hoặc son.nguyen@asialaw.com.vn 
 
Nguồn: sưu tầm