Ông NGUYỄN NGỌC BÁCH

CỐ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - TÀI CHÍNH 
- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ASIALAW -
 
Ông Nguyễn Ngọc Bách là cổ đông sáng lập Tập đoàn AsiaInvest, là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và tài chính với gần 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, trong đó có 11 năm đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính cho các Tập đoàn đa quốc gia và Công ty Viễn thông lớn tại Việt nam (như: TNT, Hutchison Telecom, HT Mobile).
 
Hiện nay, ông đang đảm nhận vị trí Phó Tổng thư ký Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) và giữ cương vị Giám đốc Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (Vietnam CFO Club), đông thời giữ cương vị Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội (HNREA).
 
Ông tốt nghiệp Cử nhân đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội và Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh (MBA) trường đại học Pacific Western University (Hoa kỳ). Ngoài ra, Ông đã tham dự nhiều khóa học về quản trị doanh nghiệp của các trường đại học RMIT (Úc) , đại học James Madison (Hoa kỳ), học viện công nghệ quản lý Hà Lan (Hà Lan)
 
Liên hệ email: bach.nguyen@asiainvest.com.vn