Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ÁP DỤNG THÍ DỤNG THÍ ĐIỂM XÁC THỰC QUA CHỮ KÝ SỐ 

Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết định 422/QĐ-TTg được ban hành kèm theo Quyết định 3612/QĐ-BHXH năm 2022.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người hưởng BHXH một lần;

+ Đã được cấp sổ BHXH theo quy định tại Quyết định 1188/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022 và Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020;

+ Có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động, có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công.

Đồng thời, quy định quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động gồm 05 bước.

Trong đó, NLĐ cần thực hiện kê khai và nộp hồ sơ như sau:

NLĐ kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A-HSB, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công.

NLĐ không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Xem chi tiết tại Quyết định 3612/QĐ-BHXH ngày 09/12/2022.

      Trên đây là toàn bộ kiến thức pháp luật liên quan đến vấn đề quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số, mọi thông tin xin vui lòng liên hệ tới Asialaw thông qua địa chỉ: P101, số 127 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc số điện thoại: 024.2212.9687 - 0987.0101.87.

      Trân trọng./.

 

Nguồn: sưu tầm.