Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 18/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

1. Các điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT

Theo đó, các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, tập trung chủ yếu vào phần đăng ký hộ kinh doanh.

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh (Điều 5a)

- Mã số hộ kinh doanh (Điều 5b)

- Ghi ngành, nghề kinh doanh (Điều 5c)

- Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh (Điều 5d)

- Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng (Điều 5đ)

- Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Điều 5e)

- Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Điều 5g)

- Chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh (Điều 5h)

- Cung cấp thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh (Điều 5i)

- Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký kinh doanh (Điều 5k). 

2. Các biểu mẫu được thay thế trong Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT

Các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-7 và từ VI-1 đến VI-16 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT thay thế các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-6 và từ VI-1 đến VI-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

STT

Danh mục

Ký hiệu

I

Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

1

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-1

2

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-2

3

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

Phụ lục III-3

4

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Phụ lục III-4

5

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục III-5

6

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-6

7

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-7

II

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

8

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-1

9

Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh

Phụ lục VI-2

10

Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục VI-3

11

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Phụ lục VI-4

12

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-5

13

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-6

14

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-7

15

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục VI-8

16

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-9

17

Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-10

18

Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-11

19

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-12

20

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phụ lục VI-13

21

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Phụ lục VI-14

22

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục VI-15

23

Thông báo về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không có hiệu lực

Phụ lục VI-16

       Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

    Trên đây là một số thông tin liên quan đến Thông tư mới sẽ sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp mà  Asialaw muốn cung cấp cho Quý đọc giả. Nếu Quý đọc giả còn vướng mắc nào xin vui lòng gửi mail tới địa chỉ son.nguyen@asialaw.com.vn. 
 

Nguồn: sưu tầm.