Dịch vụ cấp các loại Giấy phép

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung;

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Tư pháp Tỉnh 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người ủy quyền. (kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. (kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. (trường hợp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền).

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; (trường hợp đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thời hạn không quá 20 ngày).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Phiếu lý lịch tư pháp.

8. Lệ phí:200.000đ/lần/người.

- Đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000đ/lần/người;

- Những trường hợp sau đây được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

+ Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo mẫu sau: Tại đây

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Lý lịch tư pháp;

- Nghị định 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Thay mặt Quý khách hàng nộp và nhận kết quả tại Cục An toàn thực phẩm.