Dịch vụ cấp các loại Giấy phép
Chi tiết

Thủ tục xin cấp thẻ cư trú

    Cập nhật:09/09/2017 11:14:27 SA

 Thủ tục xin cấp thẻ cư trú

a)      Chứng chỉ hành nghề của người nước ngoài trong trường hợp người nước ngoài làm việc ở ví trí thuộc lĩnh vực có điều kiện;

b)      Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (giấy phép ĐKKD, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động của VPDD, chi nhánh…)

c)      Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp trên cổng thông in quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

d)     Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

             e)      Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

f)       Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơ người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam

g)      03 Giấy giới thiệu (do đại diện pháp luật ký, đóng dấu, để trống nội dung)

 

Tag:
Tin liên quan