Điều kiện về PCCC đối với khách sạn, nhà nghỉ cao tầng

02 cách xử lý khi NLĐ có 02 sổ BHXH trở lên

NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên, tùy trường hợp sẽ được hoàn trả số tiền BHXH đã đóng hoặc được gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH lại với nhau.

  •  
 

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

(Mẫu TK1-TS)

Cách xử lý khi NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên

Cách xử lý khi NLĐ có 02 sổ BHXH trở lên.

1. Trường hợp có 2 sổ BHXH trở lên và thời gian đóng trùng nhau

Căn cứ tại Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

"2.5. Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH."

Đồng thời, Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Quyết định 595 được sửa đổi bởi Khoản 67 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định:

"Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46."

==> Do đó, trường hợp NLĐ có thời gian đóng trùng BHXH, BHTN được xác nhận thừa thì được cơ quan BHXH hoàn trả số tiền đã đóng thừa.

NLĐ nộp một bộ hồ sơ đề nghị hoàn trả gửi cơ quan BHXH để được giải quyết theo thẩm quyền; hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Tất cả các sổ BHXH của NLĐ.

Mức hoàn trả bằng số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

2. Trường hợp có 2 sổ BHXH trở lên và thời gian đóng không trùng nhau

Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định:

"2. Gộp sổ BHXH và hoàn trả

Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ BHXH đã gộp.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 43."

==> Do đó, trường hợp NLĐ có 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau thì được gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH lại với nhau.

NLĐ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gộp sổ BHXH cho cơ quan BHXH để được giải quyết theo thẩm quyền; hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).

 

 

Quyết định 643/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành ngày 22/5/2020.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ hôm nay (15/4).

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ hôm nay (15/4).

Sau đây là toàn bộ 05 Nghị định chính thức có hiệu lực từ giữa tháng 4/2020 (từ ngày 11 – 20/4/2020):

 

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục ban hành Chỉ thị 15 về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Đây là chỉ thị thứ 5 của Thủ tướng kể từ khi dịch Covid-19 được phát hiện ở Việt Nam. Theo đó, Hà Nội và nhiều địa phương khác phải tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh từ ngày 28-3.

Ngày 31/12/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7« Trước · Tiếp »