Điều kiện về PCCC đối với khách sạn, nhà nghỉ cao tầng
Chi tiết

18 biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

    Cập nhật:28/11/2018 9:12:38 SA

Ngày 17/10/2018, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là  18 mẫu văn bản, đơn cử như:

- Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp GCN đăng ký đầu tư (ĐKĐT) ra nước ngoài;

- Mẫu số 2: Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài;

- Mẫu số 3: Bản đề nghị điều chỉnh GCN ĐKĐT ra nước ngoài;

- Mẫu số 4: Giải trình về điều chỉnh GCN ĐKĐT ra nước ngoài;

- Mẫu số 5: Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ;

- Mẫu số 6: Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép;

- Mẫu số 7: Văn bản xác nhận nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước;

- Mẫu số 8a, 8b: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với đăng ký lần đầu (Mẫu 8a) và đăng ký điều chỉnh (Mẫu 8b);

- Mẫu số 16: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực của GCN ĐKĐT ra nước ngoài;

- Mẫu số 17: Văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực của GCN ĐKĐT ra nước ngoài.

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018 và thay thế Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015.

Tag:
Tin liên quan