Điều kiện về PCCC đối với khách sạn, nhà nghỉ cao tầng
Chi tiết

Hệ thống văn bản pháp luật về hóa đơn áp dụng từ 01/11/2018

    Cập nhật:28/11/2018 9:06:51 SA

Từ ngày 01/11/2018, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

 

 

Theo đó, ngoài các đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày Nghị định 119/2018 có hiệu lực thì nhiều đối tượng khác có thể sử dụng hóa đơn giấy cho đến hết ngày 31/10/2020.

Bởi vậy, bài viết này sẽ cập nhật hệ thống văn bản pháp luật về hóa đơn (hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử) vẫn còn áp dụng kể từ ngày 01/11/2018 để quý thành viên được biết. Cụ thể:
Hóa đơn

- Nghị định 119/2018/NĐ-CP , Nghị định 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 109/2013/NĐ-CP , Nghị định 04/2014/NĐ-CP , Nghị định 49/2016/NĐ-CP .

- Thông tư 61-TC/TCT ngày 22/7/1993, Thông tư 100/1999/TT-BTC ,Thông tư 71/2010/TT-BTC , Thông tư 191/2010/TT-BTC , Thông tư 32/2011/TT-BTC , Thông tư 16/2012/TT-BTC , Thông tư 10/2014/TT-BTC , Thông tư 31/2014/TT-BTC , Thông tư 39/2014/TT-BTC , Thông tư 119/2014/TT-BTC , Thông tư 26/2015/TT-BTC , Thông tư 176/2016/TT-BTC.

 

Tag:
Tin liên quan