Điều kiện về PCCC đối với khách sạn, nhà nghỉ cao tầng
Chi tiết

Thủ tục làm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

    Cập nhật:28/11/2018 8:53:03 SA

(PLO) - Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nếu cơ sở kinh doanh của bạn có sản xuất, in các sản phẩm được quy định tại Khoản 18 Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

Bạn đọc Đỗ Chiến hỏi:

Công ty của tôi chuyên gia công tài liệu kỹ thuật các loại (không bao gồm hoạt động in ấn); tư vấn về kinh doanh và công nghệ trong lĩnh vực in và đóng gói; nhập khẩu và bán thành phẩm phục vụ cho quá trình sản xuất (các nguyên vật liệu đã qua gia công không thuộc danh mục hàng cấm hoặc hạn chế nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam); in ấn các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm (không bao gồm các sản phẩm báo chí, tem chống giả, vàng mã, chứng minh thư, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, tiền, giấy tờ có giá trị, hóa đơn tài chính, séc). Bộ Công an cho tôi hỏi, thủ tục làm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho công ty tôi phải chuẩn bị như thế nào?

Bộ Công an trả  lời: 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ in của bạn Đỗ Chiến phải chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu quy định tại Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nếu cơ sở kinh doanh của bạn có sản xuất, in các sản phẩm được quy định tại Khoản 18 Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP gồm: Chế bản in, in, gia công sau in (trừ cơ sở in lưới, photocopy) để tạo ra các sản phẩm sau đây:

a) Xuất bản phẩm (trừ sách chữ nổi, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay thế sách, minh họa thay sách);

b) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định về pháp luật báo chí;

c) Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ có tính pháp lý do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ban hành;

d) Tem chống giả;

đ) Bao bì, tem, nhãn sản phẩm hàng hóa là dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng (trừ cơ sở sản xuất dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng tự in bao bì, tem, nhãn cho sản phẩm của mình);

e)  Hóa đơn tài chính; giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá.

(Tuy nhiên, đối với in bao bì quy định tại Điểm đ Khoản 18 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP đã đưa ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định thì bạn Đỗ Chiến nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP để giải quyết theo quy định.

Tag:
Tin liên quan