HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT
Chi tiết

Hướng dẫn mới về chế độ thực hiện các BHXH từ 01/07/2017

    Cập nhật:12/07/2017 1:47:03 CH

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2696/BHXH-CSXHhướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH, theo đó:

Từ ngày 01/7/2017, NLĐ bắt đầu hưởng chế độ BHXH như trợ cấp tai nạn lao động, hưu trí, thai sản… căn cứ theo lương cơ sở thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, Công văn cũng quy định một số truờng hợp cụ thể đối với NLĐ thuộc đối tượng nêu trên như sau:

- NLĐ có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/7/2017, nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng mức trên.

- NLĐ đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản trước ngày 01/7/2017 mà từ ngày 01/7/2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng.

- NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà chết thì trợ cấp tuất một lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.

Công văn 2696/BHXH-CSXH được ban hành ngày 29/6/2017.

Tag:
Tin liên quan

Đơn giản hóa thủ tục hành chính 15 lĩnh vực ngành tư pháp

04 chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữ tháng 07 năm 2017

Cán bộ, công chức, người lao động sắp có đợt nghỉ dài ngày

9 chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ đầu tháng 7

Cho bà Mai Phương ngồi phòng cách ly là thấu tình đạt lý

Hướng dẫn mới về xếp lương cán bộ, viên chức có hiệu lực từ ngày 05/05/2017

Ngân hàng phá sản, người gửi tiền được bảo hiểm tối đa 75 triệu đồng

Các Luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Khóa XIV

Quốc hội thông quan Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

14 nhóm người được trợ giúp pháp lý miễn phí