Lĩnh vực khác

Tư vấn Đầu tư

9/18/2017 4:51:07 PM

Phòng quản lý đô thị quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã có công văn số 374/QLĐT về việc giải quyết một số vấn đề dân sinh bức xúc toà nhà chung cư Watermark tại số 395 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô gửi Công ty Cổ phần phát triển Tây Hồ. Tuy nhiên, cư dân vẫn "dài cổ" chờ đợi được giải quyết.

Căn cứ pháp lý:

 

1. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008;

2. Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

3. Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch;

4. Thông tư số 08/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch;

5. Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp - Bộ ngoại giao - Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

6. Thông tư số 135/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

1. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008;

2. Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

3. Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch;

4. Thông tư số 08/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch;

5. Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp - Bộ ngoại giao - Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

6. Thông tư số 135/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

 

Vụ việc 8B Lê Trực những ngày qua đang nóng lên bởi đến giai đoạn cao trào trong việc thực thi cưỡng chế phá dỡ. Tuy việc quy hoạch một đằng cấp giấy phép một nẻo là vấn đề “cốt tử” cần phải xem xét lại, nhưng những ứng xử hay phát ngôn thiếu minh bạch của cán bộ, chính quyền địa phương dường như đang đi ngược lại các quy định pháp luật?

Hôn nhân và Gia đình

8/25/2016 5:55:17 PM

Hôn nhân và gia đình luôn là mối quan tâm của tất cả mọi người sinh sống và làm việc khi vào độ tuổi trưởng thành.

Những vấn đề nảy sinh từ hôn nhân của mỗi người khác nhau. Mọi người cần tôn trọng và hòa hợp. Tuy nhiên, cuộc sống có muôn vàn phát sinh, mâu thuẫn từ mối quan hệ xã hội, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Do vậy, bảo vệ gia đình là điều mà mỗi người luôn cần học hỏi, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

 

Hiện nay, các công ty mở ra ngày càng nhiều, tuy nhiên, để khách hàng được hướng dẫn chi tiết và tư vấn cho việc thành lập một cách  chuyên nghiệp thì không phải Công ty Luật nào cũng làm được.
Công ty Luật TNHH Châu Á đã luôn hiểu khách hàng và tư vấn một cách chi tiết, tỉ mỉ, giúp khách hàng hiểu được quy định pháp luật .

 

 GIẤY PHÉP ĐƯA NGƯỜI VIỆT NAM ĐI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »