Lĩnh vực khác
Chi tiết

TƯ VẤN MỞ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, CHUYÊN KHOA

    Cập nhật:22/08/2016 12:08:10 CH

Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi đang có ý định muốn mở một phòng khám  chuyên khoa da liễu, nhưng chưa nắm rõ về các giấy tờ cần cung cấp để thành lập Phòng khám. Vậy luật sư cho tôi hỏi về các điều kiện để đáp ứng phòng khám da liễu cụ thể ra sao? 

 

Trả lời!

Chào quý khách hàng, cảm ơn quý khách hàng đã gửi thắc mắc của mình đến Công ty Luật TNHH Châu Á, về yêu cầu này của quý khách xin được tư vấn cho quý khách như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12  ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009 

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật khám, chữa bệnh ngày 27 tháng 09 năm 2011

- Thông tư  41/2011/TT-BYT về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;

- Thông tư 43/2013/TT- BYT về quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh;

- Thông tư 41/2015/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Các giấy tờ cần cung cấp như sau:

1.      Bản sao giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể;

2.      Bản sao chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn, kỹ thuật, người phụ trách bộ phận bộ phận chuyên môn; của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, ữa bệnh; (điều kiện phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa đó;)

3.      Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự; ( mẫu gửi kèm)

4.      Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu gửi kèm) 

5.      Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề (Bằng cấp chuyên môn;  hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của từng cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 02 ảnh 3x4/01 người). (

6.       Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

7.       Hợp đồng thuê địa điểm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bên cho thuê;

8.        Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật,

9.        Các điều kiện cần thiết khác

 

Theo  điều 47 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định về Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”

“1. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

a) Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động quy định tại Điều 46 của Luật này được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế;

b) Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động; nếu không cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động; nếu không cấp lại giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc tổ chức thẩm định, thành phần thẩm định, thủ tục thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức thẩm định, thành phần thẩm định, thủ tục thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.”

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của quý khách, cảm ơn quý khách đã tin tưởng Công ty Luật TNNH Châu Á.

Hãy gọi cho chúng tôi để được giải đáp thắc mắc và trợ giúp để đáp ứng điều kiện hồ sơ và trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

 Hotline: 0987 010 187 / 0984060007  

Trân trọng./.

Phòng tư vấn pháp luật

 

 

 

Tag:
Tin liên quan