Tranh Tụng
Chi tiết

Câu hỏi của Khách hàng cho Luật sư:

    Cập nhật:21/10/2016 2:18:35 CH

Xin chào LS!
LS cho tôi hỏi "Việc đánh nhau có tổ chức, 3 người đánh 1 người. Tình trạng hiện giờ:
- Hiện người bị hại đang nằm trong viện mổ và điều trị chưa rõ tỷ lệ thương tật.
- 3 người đánh đang bị công an giam giữ."
Tôi muốn hỏi:
- Để bảo lãnh tại ngoại cho 1 hoặc 3 người đánh cần những thủ tục gì và số tiền bảo lãnh là bao nhiêu?

- Thời gian bảo lãnh được bao nhiêu ngày?
- Số tiền bảo lãnh sau này có lấy lại được không? Phí phải trả cho bảo lãnh này là bao nhiêu?
Rất mong nhận được tư vấn từ LS.
Cảm ơn LS!

Câu hỏi của Khách hàng về bảo lãnh  người  tham giá đánh nhau có tổ chức  được pháp luật quy định như sau:

Bảo lãnh chỉ có trong quan hệ pháp luật dân sự, còn bảo lĩnh chỉ có trong tố tụng hình sự.

Điều 92 Bộ luật tố tụng hình sự quy định

1. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn để thay thế biện pháp tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

2. cá nhân có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ. Trong trường hợp này thì ít nhất phải có 2 người. Tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là thành viên của tổ chức của mình. Khi nhận bảo lĩnh cá nhân hoặc tổ chức phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và đảm bảo sự có mặt của bị can, bị cáo theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án. Khi làm giáy cam đoan cá nhân hoặc tổ chức nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án có liên quan đến việc bảo lĩnh.

3. những quy định tại khoản 1điều 80 của bộ luật này, thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa có quyền gia quyết định về việc bảo lĩnh.

4. cá nhân nhận bảo  lĩnh cho bị can, bị cáo phải là người có tư cách phẩm chất tốt nghiêm chính chấp hành luật pháp. Việc bảo lính phải có xác nhận của chính quyền địa phương nới người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó làm việc. Đối với tổ chức nhận bảo lĩnh thì việc nhận bảo lĩnh phải có xác nhận của người đứng đầu tổ chức.

5. cá nhân hoặc tố chức nhận bảo lính vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đã cam đoan và trong trường hợp này bị can, bị cáo được nhận bảo lĩnh sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác”

Như vậy trong trường hợp cá nhân bảo lãnh phải có 2 người làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại và đơn này phải xin xác nhận của UBND xã nơi người bảo lãnh cư trú. Đơn này gửi đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Theo đó, quy định của Bộ luật không quy định về việc nộp tiền bảo lĩnh và không yêu cầu về nộp tiền bảo lĩnh.

Quy định về áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm là một  biện pháp khác  để áp dụng được quy định ở: Thông tư liên tịch 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực kể từ 15/01/2014.

Theo đó, cơ quan tiến hành tố tụng quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm khi có đủ các điều kiện sau:

- Bị can, bị cáo phạm tội lần đầu; có nơi cư trú rõ ràng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

- Bị can, bị cáo có khả năng về tài chính để đặt bảo đảm theo quy định. Đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần mà không có hoặc không đủ tiền để đặt bảo đảm thì xem xét đến khả năng tài chính của người đại diện hợp pháp của họ;

- Có căn cứ xác định, sau khi được tại ngoại, bị can, bị cáo sẽ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng và không tiêu huỷ, che giấu chứng cứ hoặc có hành vi khác cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử;

- Việc cho bị can, bị cáo tại ngoại không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự;

- Bị can, bị cáo không thuộc trường hợp phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;  phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người; hành vi phạm tội gây dư luận xấu trong nhân dân….

Mức tiền được đặt để bảo đảm do Cơ quan điều tra, VKS, Tòa án quyết định nhưng không 20 triệu đồng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 80 triệu đồng đối với tội phạm nghiêm trọng, 200 triệu đồng đối với tội phạm rất nghiêm trọng.

Đối với các trường hợp bị can, bị cáo là đối tượng đặc biệt như thuộc hộ nghèo; là thương binh, bệnh binh,  được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần… thì các cơ quan trên có thể quyết định mức tiền bảo đảm thấp hơn, nhưng không dưới 1/2 mức nêu trên.

 

Thời gian Bảo lĩnh  Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh và thời gian bảo lĩnh. 

Tag:
Tin liên quan

Chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự tội trốn đóng BHXH thế nào?

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai cần biết

Trình tự giải quyết vụ án dân sự theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015

TANDTC hướng dẫn xử lý việc rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Ly hôn vắng mặt với người VN ở nước ngoài không rõ địa chỉ

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

Phạm vi kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo trong TTHS của VKS