Tranh Tụng
Chi tiết

Về bồi thường thiệt hại trong vụ cháy trên phố Trần Thái Tông

    Cập nhật:11/3/2016 2:28:58 PM

Mấy ngày hôm nay, dư luận rất quan tâm về việc cháy quán karaoke xảy ra thiệt hại không chỉ về người mà còn cả vật chất.Vậy ai sẽ là người phải chịu bồi thường thiệt hại  

 

Để  xác định rõ các nhà bị cháy được bồi thường, ai là người bồi thường, trước hết cần phải xác định được nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc cháy là do đâu?

Tại khoản 2 Điều 3 Luật phòng cháy chữa cháy 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định chất nguy hiểm về cháy, nổ là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư dễ xảy ra cháy, nổ. Các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại điều 4 Luật này.

Trong vụ việc này, nguyên nhân ban đầu có thể do hàn xì gây ra cháy, nổ. Khi hàn xì tại khu vực dễ cháy được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ gây cháy. Việc bồi thường thiệt hại thuộc trường hợp bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2005.

Việc bồi thường và chủ thể bồi thường được xác định như sau:

Chủ thể bồi thường:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 623 Bộ luật dân sự 2005 và Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 8.7.2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra có thể được áp dụng với các chủ thể sau: Chủ sở hữu: Người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ; Người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ.

Việc xác định ai trong số các chủ thể trên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Điều 165 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu, Do đó, khi có thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, trách nhiệm bồi thường trước hết được đặt ra cho chủ sở hữu, trừ trường hợp chủ sở hữu chứng minh được trách nhiệm thuộc về người khác. Điều này có nghĩa là nếu thuộc trường hợp phải bồi thường thiệt hại thì chủ sở hữu của chất cháy/ thiết bị gây cháy tại số nhà 68 Trần Thái Tông sẽ phải bồi thường (trừ trường hợp chủ sở hữu này cho người khác thuê, mượn chất cháy này).

Các trường hợp được bồi thường: Theo quy định trên thì trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ ( thiết bị hàn điện) gây ra thiệt hại thì chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây: Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại; Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Về thông tin chủ chiếm hữu tại địa điểm 68 Trần Thái Tông kinh doanh Karaoke nhưng  đủ các điều kiện kinh doanh mà đã kinh doanh là vi phạm nghiêm trọng khoản 6 điều 13 Luật phòng cháy chữa cháy.

Như vậy, ngoài hai trường hợp trên, chủ sở nguồn nguy hiểm tại 68 Trần Thái Tông sẽ phải bồi thường thiệt hại đã xảy ra cho 03 nhà bên cạnh theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra theo quy định tại khoản 1 điều 63, chủ cơ sở này có thể bị xử phạt hành chính và xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, cần đánh giá đầy đủ yếu tố khách quan và nguyên nhân gây cháy, để có biện pháp xử lý. Vụ việc này cần có kết luận của cơ quan điều tra và xem xét rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc quản lý các cơ sở kinh doanh và thực hiện đúng pháp luật. 

 

Tag:
Tin liên quan