Trong Lĩnh vực Đầu tư

Hiện nay, các doanh nghiệp cần thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng thuận lợi trong việc cấp Giấy phép, như vì không hiểu hết quy định pháp luật, hồ sơ còn chưa đầy đủ, lãnh đạo người thường xuyên làm việc tại nước ngoài, trong khi thủ tục xin phép lại ở Việt Nam.

Do vậy, thấu hiểu điều đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ: Tư vấn, thực hiện xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, để các doanh nghiệp yên tâm và không mất nhiều thời gian.

 

Chỉ đạo này nhằm thực hiện yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí mà Bộ Công Thương đề ra.