Trong Lĩnh vực Đầu tư
Chi tiết

Ngành tài chính, ngân hàng mức lương cao nhất VN

    Cập nhật:25/08/2016 5:17:15 CH
Trong khi lao động trong ngành nông, lâm, thủy sản thuộc nhóm lao động có mức lương bình quân thấp nhất (2,62 triệu đồng/tháng) thì ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm có mức lương 7,23 triệu/tháng.

Đó là thông tin được công bố tại Hội thảo chính sách tiền lương tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập được Bộ Lao động Thương binh – Xã hội và Hội đồng tiền lương Quốc gia tổ chức ngày 25/11.

Hiện, Việt Nam có khoảng 400 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 10 triệu lao động. Trong đó, 95% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, phần lớn gia công, năng suất lao động thấp, giá trị tạo ra không cao. Năng lực thương lượng, thỏa thuận tiền lương của người lao động hạn chế dẫn đến tiền lương có xu hướng bị ép.

Tag:
Tin liên quan