Trong Lĩnh vực Đầu tư
Chi tiết

Thủ tục xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài

    Cập nhật:25/08/2016 4:25:46 CH

Hiện nay, các doanh nghiệp cần thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng thuận lợi trong việc cấp Giấy phép, như vì không hiểu hết quy định pháp luật, hồ sơ còn chưa đầy đủ, lãnh đạo người thường xuyên làm việc tại nước ngoài, trong khi thủ tục xin phép lại ở Việt Nam.

Do vậy, thấu hiểu điều đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ: Tư vấn, thực hiện xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, để các doanh nghiệp yên tâm và không mất nhiều thời gian.

 

 

Khi thực hiện tư vấn pháp luật, Asialaw sẽ:

Ø  Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến việc đầu tư ra nước ngoài;

Ø  Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ liên quan tới thủ đề nghị cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài;

Ø  Thay mặt Quý khách hàng nộp và nhận kết quả hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài tại Bộ kệ hoạch đầu tư;

Ø  Tư vấn về việc hợp lý hóa khoản vốn đã tiến hành đầu tư trước khi được cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài, về các nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoản Đầu tư ra nước ngoài.

CÁC GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

1.     Công văn cam kết của Ngân hàng.

2.     Báo cáo tài chính để chứng minh khả năng huy động vốn đầu tư ra nước ngoài ( Gồm tiền Việt Nam, Ngoại tệ, Tài sản vô hình, hữu hình được phép đưa và hoạt động đầu tư ra nước ngoài)

2.     05 Bản sao Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp  và các giấy tờ đi kèm (nếu có) 

3.     Biên bản họp, Quyết định đầu tư ra nước ngoài của Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp 

4.     Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư.

5.     Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư

6.     Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư

7. Các văn bản khác yêu cầu 

Tag:
Tin liên quan