Tư vấn lao động

Những nội dung bắt buộc phải có trong HĐLĐ theo quy định mới

Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Theo đó, nghị định sửa đổi một số nội dung bắt buộc phải có trong HĐ lao động mà người lao động và người sử dụng lao động cần chú ý

Thực hiện theo Luật BHXH năm 2006, không có thay đổi. Đến 1/7/2016, những nội dung về TNLĐ-BNN trong Luật BHXH năm 2014  sẽ hết hiệu lực và sẽ thực hiện theo quy định của  Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Quyền của Người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hiện nay, các vấn đề liên quan người lao động luôn là mối quan tâm của xã hội, tuy nhiên quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động vẫn luôn diễn ra và thường xuyên xảy ra tranh chấp trong quá trình làm việc.

Nguyên nhân thì có rất nhiều, mâu thuẫn từ công việc, từ hiệu quả công việc, từ chính sách của doanh nghiệp, từ việc chi trả lương, quyền lợi của người lao động không đúng quy định pháp luật gây thiệt thòi cho người lao động, hay người lao động thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho công ty, làm hủy hoại tài sản, hoặc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các vấn đề cần giải quyết đều cấn đến hiểu biết tinh thông về pháp  luật, về thủ tục hành chính và  trách nhiệm của hai bên.

Người lao động và NSDLĐ sẽ không  đảm bảo rằng, sẽ giải quyết được mọi vấn đề phát sinh khi xảy ra sự việc,

Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp và Người lao động, để bảo vệ lợi ích chính đáng của Khách hàng. Luôn tư vấn tốt nhất và bảo vệ tốt nhất cho Khách hàng,

Hãy tin tưởng chúng tôi.

Khách hàng có thể đặt câu hỏi vào email để chúng tôi sẽ phản hồi ngay cho quý Khách hàng.