Tư vấn lao động
Chi tiết

Trợ cấp thôi việc cho người lao động

    Cập nhật:18/09/2017 5:19:28 CH

Anh An đã làm việc tại Công ty Đồng Tiến được 10 năm loại hợp đồng không xác định thời hạn (từ năm 2005 đến năm 2015 và Công ty đã tham gia BHTN cho anh từ tháng 01 năm 2009), vào tháng 8 năm 2015 anh An lên trình bày trưởng phòng nhân sự xin nghĩ việc và đề nghị Công ty chi trả trợ cấp thôi việc trong thời gian làm việc tại Công ty. Được trưởng phòng nhân sự thông báo anh An chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 
Vậy trưởng phòng nhân sự phát biểu chỉ trả trợ cấp thất nghiệp là đúng hay sai? Vì sao? 
Công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, mất việc, BHTN hoặc Công ty cho tổng thời gian anh An làm việc? Cụ thể quy định hiện hành giải quyết trong trường hợp trên?  

Trả lời:

       Theo quy định từ Điều 48 Luật lao động năm 2012 thì:  

        "Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 

       Ngoài ra, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc." 

          Như vậy,  anh An sẽ được nhận một khoản trợ thôi việc. Thời gian tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc thực tế trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc chi trả trợ cấp thôi việc. Công ty sẽ chi trả trợ cấp thôi việc từ 2005 đến 2009, còn từ 2009 thì sẽ đến cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

 

 

 

Tag:
Tin liên quan