Tư vấn pháp luật Thuế

(HNM) - Thông tư 21/2018/TT-BCT, ngày 20-8-2018 của Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5-12-2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31-12-2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. Cụ thể:

Thương hiệu

29/11/2014 6:41:57 SA

Tố tụng dân sự

29/11/2014 6:40:46 SA