Văn bản pháp luật
Chi tiết

12 Luật, Nghị quyết của Quốc hội bắt đầu có hiệu lực trong 2017

    Cập nhật:24/01/2017 3:57:14 CH

Năm 2017 có những Luật, Nghị Quyết có hiệu lực thay thế Văn bản cũ 

STT

Tên Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Ngày có hiệu lực

1

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư có điều kiện của Luật đầu tư 

01/01/2017

2

Luật đấu giá tài sản 2016

01/01/2017

3

Luật Dược 2016

01/01/2017

4

Luật trẻ em 2016

01/06/2017

5

Luật báo chí 2016

01/01/2017

6

Bô luật hàng hải Việt Nam 2015

01/07/2017

7

Luật phí và lệ phí 2015

01/01/2017

8

Bộ luật dân sự 2015

01/01/2017

9

Luật kế toán 2015

01/01/2017

10

Luật ngân sách nhà nước 2015 

01/01/2017

11

Nghị quyết 30/2016/QH14 thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

01/02/2017

12

Nghị quyết  28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

 

Tag:
Tin liên quan