Văn bản pháp luật
Chi tiết

12 Luật, Nghị quyết của Quốc hội bắt đầu có hiệu lực trong 2017

    Cập nhật:24/01/2017 3:57:14 CH

Năm 2017 có những Luật, Nghị Quyết có hiệu lực thay thế Văn bản cũ 

STT

Tên Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Ngày có hiệu lực

1

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư có điều kiện của Luật đầu tư 

01/01/2017

2

Luật đấu giá tài sản 2016

01/01/2017

3

Luật Dược 2016

01/01/2017

4

Luật trẻ em 2016

01/06/2017

5

Luật báo chí 2016

01/01/2017

6

Bô luật hàng hải Việt Nam 2015

01/07/2017

7

Luật phí và lệ phí 2015

01/01/2017

8

Bộ luật dân sự 2015

01/01/2017

9

Luật kế toán 2015

01/01/2017

10

Luật ngân sách nhà nước 2015 

01/01/2017

11

Nghị quyết 30/2016/QH14 thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

01/02/2017

12

Nghị quyết  28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

 

Tag:
Tin liên quan

Ngày 28/12/2018 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT quy định về Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định có quy định TTHC liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực do Bộ VH-TT&DL quản lý.

Tổng hợp toàn bộ văn bản liên quan đến hợp đồng còn hiệu lực

Các trường hợp được và không được phép viết tắt

234 Luật, Bộ luật của Việt Nam còn hiệu lực và sắp có hiệu lực

Thông tư số 40/2016/TT-BLDTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016 về lao động nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017