Văn bản pháp luật
Chi tiết

234 Luật, Bộ luật của Việt Nam còn hiệu lực và sắp có hiệu lực

    Cập nhật:28/11/2018 9:03:39 SA

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu đến quý thành viên 234 Luật, Bộ luật còn hiệu lực và sắp có hiệu lực của Việt Nam:

1. Luật về quyền lập hội 1957

Ban hành: 20/05/1957

Ngày hiệu lực: 04/06/1957

Tình trạng: Còn hiệu lực

2. Luật về quyền tự do hội họp 1957

Ban hành: 20/05/1957

Ngày hiệu lực: 26/06/1957

Tình trạng: Còn hiệu lực

3. Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985

Ban hành: 21/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

4. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Ban hành: 30/06/1989

Ngày hiệu lực: 11/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

5. Luật Dầu khí 1993

Ban hành: 06/07/1993

Ngày hiệu lực: 01/09/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

6. Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

Ban hành: 10/07/1993

Ngày hiệu lực: 01/01/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực

7. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999

Ban hành: 21/12/1999

Ngày hiệu lực: 01/04/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

8. Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Ban hành: 09/06/2000

Ngày hiệu lực: 01/07/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

9. Luật Phòng, chống ma túy 2000

Ban hành: 09/12/2000

Ngày hiệu lực: 01/06/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

10. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

Ban hành: 09/12/2000

Ngày hiệu lực: 01/04/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

11. Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

Ban hành: 29/06/2001

Ngày hiệu lực: 04/10/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

12. Luật di sản văn hóa 2001

Ban hành: 29/06/2001

Ngày hiệu lực: 01/01/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

13. Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas (ISPS)

Ban hành: 12/12/2002

Ngày hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

14. Luật Biên giới Quốc gia 2003

Ban hành: 17/06/2003

Ngày hiệu lực: 01/01/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

15. Luật Thủy sản 2003

Ban hành: 26/11/2003

Ngày hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

16. Luật Thi đua, Khen thưởng 2003

Ban hành: 26/11/2003

Ngày hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

17. Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

Ban hành: 15/06/2004

Ngày hiệu lực: 01/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

18. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004

Ban hành: 03/12/2004

Ngày hiệu lực: 01/04/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

19. Luật An ninh Quốc gia 2004

Ban hành: 03/12/2004

Ngày hiệu lực: 01/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

20. Luật cạnh tranh 2004

Ban hành: 03/12/2004

Ngày hiệu lực: 01/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2019

21. Luật Điện Lực 2004

Ban hành: 03/12/2004

Ngày hiệu lực: 01/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

22. Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

Ban hành: 14/06/2005

Ngày hiệu lực: 27/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

23. Luật Thương mại 2005

Ban hành: 14/06/2005

Ngày hiệu lực: 01/01/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

24. Luật Giáo dục 2005

Ban hành: 14/06/2005

Ngày hiệu lực: 01/01/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

25. Luật Quốc phòng 2005

Ban hành: 14/06/2005

Ngày hiệu lực: 01/01/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

26. Luật phòng, chống tham nhũng 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

27. Luật Thanh niên 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

28. Luật Giao dịch điện tử 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

29. Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

30. Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

31. Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

32. Luật Luật sư 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

33. Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

34. Luật Chứng khoán 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

35. Luật Điện ảnh 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

36. Luật Công nghệ thông tin 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

37. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

38. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

39. Luật Bình đẳng giới 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

40. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

41. Luật quản lý thuế 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

42. Luật Đê điều 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

43. Luật Cư trú 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

44. Luật Thể dục, Thể thao 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

45. Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2007

Ban hành: 04/08/2007

Ngày hiệu lực: 17/08/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

46. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

47. Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

48. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

49. Luật Đặc xá 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/03/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

50. Luật tương trợ tư pháp 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

51. Luật Hóa chất 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

52. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

53. Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

54. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

55. Luật dầu khí sửa đổi 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

56. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

57. Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

58. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

59. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

60. Luật năng lượng nguyên tử 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

61. Luật đa dạng sinh học 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

62. Luật Công nghệ cao 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

63. Luật cán bộ, công chức 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

64. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

65. Luật giao thông đường bộ 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

66. Luật bảo hiểm y tế 2008

Ban hành: 14/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

67. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Ban hành: 14/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

68. Luật thi hành án dân sự 2008

Ban hành: 14/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

69. Luật Lý lịch tư pháp 2009

Ban hành: 17/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

70. Luật Quy hoạch đô thị 2009

Ban hành: 17/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

71. Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Ban hành: 18/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

72. Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Ban hành: 18/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

73. Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

Ban hành: 18/06/2009

Ngày hiệu lực: 02/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

74. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Ban hành: 19/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

75. Luật người cao tuổi năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

76. Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

77. Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

78. Luật dân quân tự vệ năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

79. Luật viễn thông năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

80. Luật thuế tài nguyên năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

81. Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

82. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Ban hành: 16/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

83. Luật các tổ chức tín dụng 2010

Ban hành: 16/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

84. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

85. Luật bưu chính 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

86. Luật người khuyết tật 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

87. Luật nuôi con nuôi 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

88. Luật Trọng tài thương mại 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

89. Luật thi hành án hình sự 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

90. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

91. Luật an toàn thực phẩm 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

92. Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Ban hành: 15/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

93. Luật viên chức 2010

Ban hành: 15/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

94. Luật thanh tra 2010

Ban hành: 15/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

95. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Ban hành: 17/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

96. Luật khoáng sản 2010

Ban hành: 17/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

97. Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Ban hành: 24/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

98. Luật chứng khoán sửa đổi 2010

Ban hành: 24/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

99. Luật phòng, chống mua bán người năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

100. Luật kiểm toán độc lập 2011

Ban hành: 29/03/2011

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

101. Luật khiếu nại 2011

Ban hành: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

102. Luật lưu trữ 2011

Ban hành: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

103. Luật đo lường 2011

Ban hành: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

104. Luật tố cáo 2011

Ban hành: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

105. Luật Cơ yếu 2011

Ban hành: 26/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

106. Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

107. Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

108. Luật giáo dục đại học 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

109. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/05/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

110. Bộ Luật lao động 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/05/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

111. Luật giá 2012

Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

112. Luật giám định tư pháp 2012

 Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

113. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

114. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

115. Luật Công đoàn 2012

Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

116. Luật biển Việt Nam 2012

Ban hành: 21/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

117. Luật Quảng cáo 2012

Ban hành: 21/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

118. Luật tài nguyên nước 2012

Ban hành: 21/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

119. Luật xuất bản 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

120. Luật Luật sư sửa đổi 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

121. Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

122. Luật dự trữ quốc gia 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

123. Luật hợp tác xã 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

124. Luật điện lực sửa đổi 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

125. Luật Thủ đô 2012

Ban hành: 21/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

126. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Ban hành: 22/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

127. Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

Ban hành: 23/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

128. Luật phòng, chống khủng bố năm 2013

Ban hành: 12/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/10/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

129. Luật khoa học và công nghệ năm 2013

Ban hành: 18/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

130. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

131. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

132. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

133. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

134. Luật cư trú sửa đổi năm 2013

Ban hành: 20/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

135. Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

Ban hành: 20/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

136. Luật việc làm 2013

Ban hành: 16/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

137. Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

Ban hành: 16/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

138. Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Ban hành: 22/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

139. Luật tiếp công dân 2013

Ban hành: 25/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

140. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

Ban hành: 25/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

141. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

Ban hành: 26/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

142. Luật đấu thầu 2013

Ban hành: 26/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

143. Luật đất đai 2013

Ban hành: 29/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

144. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Ban hành: 13/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

145. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

Ban hành: 16/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

146. Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014

Ban hành: 17/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

147. Luật Xây dựng 2014

Ban hành: 18/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

148. Luật Đầu tư công 2014

Ban hành: 18/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

149. Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Ban hành: 19/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

150. Luật Phá sản 2014

Ban hành: 19/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

151. Luật Công chứng 2014

Ban hành: 20/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

152. Luật bảo vệ môi trường 2014

Ban hành: 23/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

153. Luật Hải quan 2014

Ban hành: 23/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

154. Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Ban hành: 24/06/2014

Ngày hiệu lực: 26/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

155. Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

156. Luật Hộ tịch 2014

Ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

157. Luật Căn cước công dân 2014

Ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

158. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

159. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

Ban hành: 21/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

160. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Ban hành: 24/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/06/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

161. Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Ban hành: 24/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/06/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

162. Luật Nhà ở 2014

Ban hành: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

163. Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Ban hành: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

164. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Ban hành: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

165. Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

166. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

167. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

168. Luật Đầu tư 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

169. Luật Doanh nghiệp 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

170. Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Ban hành: 27/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

171. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Ban hành: 27/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

172. Luật Công an nhân dân 2014

Ban hành: 27/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

173. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

Ban hành: 09/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

174. Luật tổ chức Chính phủ 2015

Ban hành: 19/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

175. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Ban hành: 19/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

176. Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Ban hành: 19/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

177. Luật thú y 2015

Ban hành: 19/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

178. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Ban hành: 22/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

179. Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Ban hành: 24/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

180. Luật ngân sách nhà nước 2015

Ban hành: 25/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

181. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Ban hành: 25/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

182. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Ban hành: 25/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

183. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Ban hành: 25/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/09/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

184. Luật an toàn thông tin mạng 2015

Ban hành: 19/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

185. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Ban hành: 20/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

186. Luật kế toán 2015

Ban hành: 20/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

187. Luật thống kê 2015

Ban hành: 23/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

188. Luật khí tượng thủy văn 2015

Ban hành: 23/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

189. Bộ luật dân sự 2015

Ban hành: 24/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

190. Luật tố tụng hành chính 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

191. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

192. Luật trưng cầu ý dân 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

193. Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

194. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

195. Luật phí và lệ phí 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

196. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Ban hành: 26/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

197. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Ban hành: 26/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

198. Bộ luật hình sự 2015

Ban hành: 27/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

199. Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Ban hành: 27/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

200. Luật Báo chí 2016

Ban hành: 05/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

201. Luật trẻ em 2016

Ban hành: 05/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

202. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Ban hành: 06/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/09/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

203. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

Ban hành: 06/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

204. Luật tiếp cận thông tin 2016

Ban hành: 06/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

205. Luật Dược 2016

Ban hành: 06/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

206. Luật điều ước quốc tế 2016

Ban hành: 09/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

207. Luật đấu giá tài sản 2016

Ban hành: 17/11/2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

208. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Ban hành: 18/11/2016

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

209. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Ban hành: 22/11/2016

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

210. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Ban hành: 12/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

211. Luật Quản lý ngoại thương 2017

Ban hành: 12/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

212. Luật Đường sắt 2017

Ban hành: 16/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

213. Luật Du lịch 2017

Ban hành: 19/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

214. Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Ban hành: 19/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

215. Luật Thủy lợi 2017

Ban hành: 19/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

216. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

217. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

218. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

219. Luật Cảnh vệ 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

220. Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

221. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Ban hành: 21/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

222. Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Ban hành: 20/11/2017

Ngày hiệu lực: 15/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

223. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

Ban hành: 21/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

224. Luật Quản lý nợ công 2017

Ban hành: 23/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

225. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Ban hành: 15/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

226. Luật Đo đạc và bản đồ 2018

Ban hành: 14/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

227. Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

Ban hành: 14/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

228. Luật An ninh mạng 2018

Ban hành: 12/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

229. Luật Tố cáo 2018

Ban hành: 12/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

230. Luật Quốc phòng 2018

Ban hành: 08/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

231. Luật Quy hoạch 2017

Ban hành: 24/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

232. Luật Thủy sản 2017

Ban hành: 21/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

233. Luật Lâm nghiệp 2017

Ban hành: 15/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

234. Luật Cạnh tranh 2018

Ban hành: 12/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

 

Tag:
Tin liên quan

Áp dụng mức tối thiểu 0 đồng một số khung giá dịch vụ hàng không

Người lao động sau khi đi du lịch bị cách ly có được hưởng trợ cấp ngừng việc không?

Toàn bộ Nghị định có hiệu lực thi hành từ giữa tháng 7/2020

TNGT phải khám nghiệm hiện trường theo tố tụng hình sự

Quy định pháp luật mới về tháng 7/2020

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà Ly Mạnh

Toàn bộ Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 04/2020

Ngày 28/12/2018 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT quy định về Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định có quy định TTHC liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực do Bộ VH-TT&DL quản lý.

Tổng hợp toàn bộ văn bản liên quan đến hợp đồng còn hiệu lực